ربات ساز اینستاگرام جومینا - فرآیند نصب

گروه طراحان وب جومینا

پیش نیاز های نصب
تنظیمات
اتمام فرآیند نصب

1.لطفا به نسخه php سرورخود توجه نمایید این :


تنظیمات PHP نسخه فعلی سرور شما حداقل نسخه مورد نیاز وضعیت
PHP Version 5.6.40 5.6.0+

2. لطفا از نصب نیاز مندی های سرور اطمینان حاصل نمایید:


افزونه PHP وضعیت فعلی مورد نیاز وضعیت
MySQLi فعال فعال
GD فعال فعال
cURL فعال فعال
allow_url_fopen فعال فعال
ionCube Loader فعال فعال

3. لطفا اطمینان حاصل نمایید که سطح دسترسی پوشه ها و فایل های زیر برو روی قابل نگارش تنظیم شده باشد:


/app/config.php
/index.php

1. لطفا مشخصات پایگاه داده را وارد نمایید.


2. لطفا مشخصات حساب کاربری مدیریت سایت را وارد نمایید.


3. لطفا کد خرید خود را وارد نمایید.


تبریک می گوییم سیستم ربات ساز اینستاگرام جومینا با موفقیت نصب شد
لطفا پوشه install را پاک نمایید !